Lén quan hệ với đối tác lấy hợp đồng

Em thư ký đưa tình anh giám đốc đối tác trong buổi bàn ký hợp đồng, em gạ anh chàng đối tác vào khách sạn ký kết, em thư ký cho anh đối tác thưởng thức cái lồn đẹp nhiều nước của mình và hợp đồng đã ký xong.